L3-banner-univerzita

Zdeněk Mathauser (2000)

 Mathauser
profesor, literát a filozof, Česká akadémia vied, Praha
Česká republika

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za vedecké diela základného významu z filozofického, estetického a literárnovedného myslenia,
• za rozvoj vzájomných vedeckých a kultúrnych vzťahov národa slovenského a českého,
• za zviditeľňovanie slovenského vedeckého myslenia v Českej republike a v slovanskom svete,
• za plodnú a iniciačnú vedeckú spoluprácu medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Českou akadémiou vied v Prahe,
• za riešiteľskú garanciu výskumných úloh Teória textu a literárneho vývinu, Literárna komunikácia v podmienkach vedecko-technického rozvoja a vedeckej výskumnej úlohy Teória a metodika interpretácie umeleckého textu, ktoré z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie našej fakulty urobili pracovisko navštevované prestížnymi osobnosťami svetovej vedy,
• za neustálu podporu rozvoja Filozofickej fakulty, a tým aj Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color