L3-banner-univerzita

Fernando Henrique Cardoso (2002)

Cardoso
prezident v rokoch 1995 – 2002
Brazílska federatívna republika
 
Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za vedecké diela základného významu z politologického, sociologického a ekonomického myslenia,
• za príkladný ľudský čin odporu voči perzekúcii a praktikám vojenského režimu, vlády vojenskej diktatúry počas dvadsiatich rokov,
• za celoživotnú prácu obhajcu demokratických práv povznášajúcich život človeka,
• za zviditeľnenie rozvoja latinskoamerických štátov v európskom a svetovom kontexte,
• za rozvoj politických, ekonomických a kultúrnych vzťahov národa brazílskeho a slovenského,
• za ekonomickú a politickú garanciu našich aktivít v Brazílskej federatívnej republike a na latinskoamerickom kontinente vôbec.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color