L3-banner-univerzita

Ján Kopál, in memoriam (2002)

 Kopal
profesor, literát a publicista, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovensko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za otvorenie a organizovanie koncentrovaného výskumu literatúry z hľadiska semiotiky, teórie textu a literárnej komunikácie, čoho viditeľným dielom bola jeho spoluúčasť na iniciatívnom založení špecifického vysokoškolského vedeckovýskumného pracoviska známeho pod názvom Kabinet literárnej komunikácie,
• za rozvoj výskumu literatúry pre deti a mládež, čoho prejavom sú jeho monografické práce, obsahujúce mnohé syntézy, metodologické i materiálové inšpirácie pre dnešných bádateľov, zásluhou ktorých sa Slovenská republika stala krajinou známou v Európe s rozvinutou a umelecky prestížnou literatúrou pre deti a mládež,
• za objavenie jedinečného spôsobu spojenia výsledkov vedeckého výskumu literatúry pre deti a mládež s pedagogickým pôsobením, čoho dôkazom bolo jeho nenapodobiteľné pedagogické pôsobenie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre,
• za humanizáciu človeka, pedagóga, žiaka i študenta,
• za zmysel pre sociálnu spravodlivosť, vysoké mravné hodnoty, činné myslenie a ušľachtilé konanie, za úctu k životu a dielu iných, za život výkonného človeka s „obmedzenou slobodou“.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color