L3-banner-univerzita

Štefan Luby (2002)

Luby
profesor, vedec, fyzik a vynálezca, predseda Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Slovensko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za vedecké dielo základného významu,
• za patenty a autorské osvedčenia,
• za reprezentáciu slovenskej vedy doma a v zahraničí,
• za riešiteľskú garanciu výskumných úloh a grantových projektov,
• za organizátorskú a riadiacu prácu,
• za podporu rozvoja Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color