L3-banner-univerzita

Robert J. Sternberg (2004)

Sternberg
profesor, psychológ, Yalova univerzita
USA

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za originálne vedecké výskumy v oblasti kognitívnych vied,
• za excelentné monografické dielo, ktoré predurčilo smerovanie psychologických výskumov vo svete v treťom tisícročí,
• za povznesenie vzdelávania študentov, vedeckých pracovníkov a pedagógov v oblasti psychológie,
• za osobnú angažovanosť na šírení najnovších trendov kognitívnej psychológie v Európe, v Slovenskej republike a osobitne na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color