L3-banner-univerzita

Ladislav Ťažký (2005)

Tazky
slovenský prozaik, publicista, scenárista a klasik slovenskej literatúry
Slovensko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za tvorivú celoživotnú prácu na poli umeleckej literatúry,
• za umelecké diela základného významu určujúce smerovanie slovenskej literatúry,
• za príkladný ľudský čin odporu proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie spojený s následnou diskrimináciou a zákazom publikačnej činnosti,
• za tvorivý podiel na morálnej, kultúrnej a duchovnej obrode slovenského národa,
• za prezentáciu národnej kultúry v zahraničí,
• za plodnú a iniciatívnu spoluprácu s kultúrnymi a umeleckými ustanovizňami v nitrianskom regióne,
• za podiel na profilovaní a umeleckom rozvoji nitrianskej literárnej školy,
• za nezištnú podporu rozvoja Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color