L3-banner-univerzita

Rudolf Schuster (2006)

Schuster
prezident SR v rokoch 1999 – 2004, spisovateľ a publicista
Slovensko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za celoživotnú tvorivú prácu v oblasti literatúry faktu, populárnej literatúry a publicistiky,
• za osobitý príspevok k rozvoju memoárovej literatúry,
• za originálny prínos k rozvoju slovenskej slovesnej a vizuálnej kultúry,
• za nezastupiteľný podiel na rozvoji slovenskej mediálnej tvorby, najmä v oblasti rozhlasu, televízie a filmu,
• za aktívnu spoluprácu s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre pri realizácii kultúrnych aktivít v nitrianskom regióne,
• za nezastupiteľný príspevok k rozvoju Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
• za osobnú účasť na budovaní a šírení dobrého mena Slovenskej republiky doma a v zahraničí,
• za aktívnu účasť na rozvíjaní zahraničných kontaktov Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color