L3-banner-univerzita

Imre Békési (2006)

 Bekesi
maďarský jazykovedec, pedagóg a verejný činiteľ, Univerzita v Pécsi
Maďarsko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za originálny vedecký prínos vo vytvorení koherentnej semiotickej analýzy textu,
• za vypracovanie a definíciu základných kategórií semiotickej analýzy textu,
• za aplikáciu teoretických výsledkov na poli interpretácie rôznych druhov textov,
• za nezištnú podporu vedeckej spolupráce medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Segedínskou univerzitou,
• za dlhoročnú podporu odbornej prípravy študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Segedínskej univerzite,
• za dlhoročnú účasť v ďalšom vzdelávaní učiteľov maďarského jazyka na Slovensku,
• za podporu rozvoja medzinárodných vzťahov medzi inštitúciami Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Segedínskej univerzity,
• pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color