L3-banner-univerzita

Hans-Werner Eroms (2008)

Eroms
profesor, filológ, lingvista a pedagóg, Univerzita v Passau
Nemecko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za celoživotnú tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti nemeckej jazykovedy a významný prínos na formovaní aktuálnych trendov moderného lingvistického myslenia v širokom medzinárodnom kontexte,
• za výraznú osobnú angažovanosť pri rozvíjaní dlhoročnej spolupráce medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzitou v Passau.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color