L3-banner-univerzita

Ian Francis Hancock (2009)

Hancock
profesor, lingvista a kulturológ, Texaská univerzita, Austin
USA

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za mimoriadne významný prínos v oblasti rómskej lingvistiky a štandardizácie rómskeho jazyka,
• za významnú publikačnú tvorbu v oblasti rómskej histórie, osobitne holokaustu,
• za podporu spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v odbore rómsky jazyk a kultúra.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color