L3-banner-univerzita

Encho Nedyalkov Gerganov (2009)

Gerganov
profesor, kognitívny psychológ a lingvista, Nová bulharská univerzita, Sofia
Bulharsko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za mimoriadny prínos k rozvoju kognitívnej psychológie vo výskume krátkodobej pamäti,
• za vedecký prínos v oblasti psycholingvistického výskumu rómskych detí,
• za podporu spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v odbore rómsky jazyk a kultúra.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color