L3-banner-media

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu

UKF predĺžila výzvu v rámci programu Erasmus+ KA131 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2022/2023, avšak len na niektoré typy mobilít. Študenti a zamestnanci sa môžu prihlásiť do 31. mája 2022.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color