L3-banner-media

Podávanie žiadostí o poskytnutie ubytovania na akademický rok 2020/2021 – novoprijatí študenti

Pod pojmom novoprijatí študenti sa rozumejú študenti, prijatí do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu, magisterského študijného programu (absolventi bakalárskeho stupňa na inej VŠ) a doktorandského študijného programu.
Novoprijatí študenti podávajú žiadosti o ubytovanie v závislosti od toho, v ktorom kole prijímacieho konania boli prijatí na štúdium, konkrétne:
  1. Študenti prijatí v rámci 1. kola prijímacieho konania na bakalársky alebo magisterský študijný program podávajú žiadosti o ubytovanie do 30. 6. 2020.
  2. Študenti prijatí na štúdium v odvolacom konaní a študenti prijatí na doktorandský študijný program podávajú žiadosti o ubytovanie do 31. 7. 2020.
  3. Študenti prijatí v 2. kole prijímacieho konania podávajú žiadosti o ubytovanie do 10. 9. 2020.
Pozrite aj:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo