L3-banner-media

Publikačný úspech Katedry fyziky

Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre organizuje v dňoch 12. až 14. októbra 2016 v poradí už 21. medzinárodnú konferenciu s názvom Thermophysics. V tomto roku sa podarilo príspevky publikovať v zborníku vydanom v AIP (American Institute of Physics Publishing LLC), ktorý už bol v predstihu indexovaný v databázach Web of Science a Scopus, čo prispeje k výraznému zlepšeniu prestíže konferencie.
Tento rok bude konferencia hostiť účastníkov zo siedmich krajín (Slovansko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Japonsko, Švédsko). Zameraná bude na prezentáciu výskumu v oblasti termofyziky, prenosu tepla a látky, experimentálnych meraní termofyzikálnych vlastností, charakterizáciu materiálových parametrov, monitorovanie teplotných polí v poréznych médiách s obsahom vlhkosti a ďalšie príbuzné témy.
Autor článku: Mgr. Ján Ondruška, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo