L3-banner-media

Informácie pre prvákov v kocke

Onedlho privítame na univerzite nových prvákov. Ak do tejto skupiny patríte aj vy, zbystrite pozornosť. Prinášame vám informácie, ktoré sa vám počas štúdia zídu. Svoje si tu však isto nájdu aj ostrieľanejší študenti vyšších ročníkov.
Začíname v pondelok
Výučba v akademickom roku 2019/2020 začína v pondelok 23. septembra. Počas minulých rokov začínala zvyčajne v utorok, tentokrát však kvôli oslavám 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF, ktoré sa uskutočnia 17. októbra, nebude „klasické“ otvorenie akademického roka. Študentské otvorenie AR, ktorým je každoročne Októberfest UKF, sa uskutoční 1. októbra 2019. Novinkou je podujatie s názvom Uvítanie prvákov, ktoré pripravuje Študentský parlament UKF v spolupráci s Poradenským a servisným centrom UKF. Pre získanie kompletných informácií o termínoch prijímacích skúšok, štátnych skúšok, promócií, podujatí, trvaní jednotlivých semestrov a celkovej organizácii štúdia si pozrite harmonogram akademického roka.
Mnoho informácií dostanete na zápise na štúdium, od vyučujúcich, starších študentov, ale aj prostredníctvom nášho webového sídla a sociálnych sietí. Týmto článkom by sme vás radi nasmerovali, kde v prípade potreby hľadať.
Neprehliadnite Moju UKF
Každá fakulta prináša dôležité oznamy a informácie prostredníctvom svojich webov a sociálnych sietí. Univerzitný web slúži na propagáciu celouniverzitných i fakultných podujatí, ponúka informácie o univerzite a jej súčastiach, štúdiu, študentských kluboch a združeniach, výskume a medzinárodných vzťahoch, prezentuje tvorbu a úspechy našich študentov, absolventov či zamestnancov. Jeho súčasťou je sekcia s názvom Moja UKF, ktorá je primárne určená študentom a zamestnancom našej univerzity. Sú v nej zverejnené rozličné informácie, oznamy a výzvy adresované akademickej obci. Okrem aktuálnych oznamov tu nájdete informácie, dokumenty či tlačivá k ubytovaniu, stravovaniu, študentským a parkovacím preukazom, štipendiám a poradenstvu. Nachádza sa tu helpdesk či Intranet, v ktorom sú po prihlásení zverejnené vnútorné predpisy univerzity.
Novinky aj prostredníctvom newslettra
Oznamy a správy uverejnené na hlavnej stránke a v sekcii Moja UKF sa každú nedeľu stávajú súčasťou newslettra s názvom UKF novinky, ktorý si každý študent a zamestnanec nájde v pondelok ráno vo svojej e-mailovej schránke. Ak náš web nenavštevujete, práve vďaka newslettru môžete byť stále informovaní o blížiacich sa, aj uskutočnených, udalostiach, ale aj dôležitých oznamoch ohľadom rektorského voľna, študentských preukazov, ubytovania, plávania pre študentov a pod. Dozviete sa o nich, samozrejme, aj prostredníctvom našej FB stránky a Instagramu.
Ďalšie informácie a najmä kontaktné osoby nájdete v časti Kontakt.
informácie pre prvákov v kocke
Vykročte do nového akademického roka šťastne a s chuťou.
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Ilustračná foto: Adobe Stock

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo