L3-banner-media

Ako mobility pomáhajú doktorandom v kariére

Dvadsiatka poslucháčov doktorandského štúdia zavítala v pondelok 7. októbra 2019 do priestorov Poradenského a servisného centra (PSC) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konal sa tu v poradí druhý workshop v spolupráci so SAIA Nitra, n. o., tentokrát na tému Štipendiá a granty pre kariérny rozvoj doktorandov UKF v Nitre. Študentky a študenti sa na ňom dozvedeli hodnotné informácie, ako napríklad ktoré programy môžu podporiť ich výskumnú mobilitu, čo znamená iniciatíva EURAXESS, kto im pomôže s prihláškou, a s osobným príkladom sa prišla podeliť študentka Jana Kamenická.
Prečo zrovna doktorandi?
„Práve oni sú jednou z cieľových skupín, pre ktoré sú určené štipendiá a granty administrované SAIA, n. o., na výskumné pobyty v zahraničí,“ vysvetľuje koordinátorka organizácie Mgr. Beáta Košťálová. „Mobilita by mala byť jedným z pevných pilierov kariérneho rastu každého doktoranda, ktorý vykonáva svoju prácu nie izolovane, ale v kontexte internacionalizovanej vedy a výskumu.“
Podľa Mgr. Ľubici Lachkej z Poradenského a servisného centra UKF sú doktorandi špecifickou cieľovou skupinou – majú síce status študentov, ale zároveň už pracujú, venujú sa vedeckej a pedagogickej činnosti. „Chceli by sme ich povzbudiť, aby sa venovali tejto práci aj naďalej po skončení doktorandúry,“ objasňuje. „Jednu z možností, ako sa posunúť vo svojom PhD. výskume a pedagogickej praxi, predstavujú štipendiá na stáže v zahraničí. Dajú sa získať na pobyt na univerzitách nielen v Európe, ale aj v iných krajinách – napríklad Japonsko, USA, Kanada a ďalšie.“
V PSC sa doktorandom snažia zabezpečiť dostatočné poradensko-informačné zázemie, ktoré im môže pomôcť úspešne sa uplatniť v budúcom povolaní.
Workshop SAIA
Organizačný tandem
Októbrový workshop bol už druhou lastovičkou, ktorá vzišla zo spolupráce Poradenského servisného centra s organizáciou SAIA, n. o.
„Keďže ja sama som niekoľko rokov v SAIA pôsobila, sú mi práca a programy tejto organizácie blízke a patrím k jej fanúšikom,“ hovorí Ľubica Lachká s úsmevom. „Myslím si, že internacionalizácia vzdelávania a študijné pobyty v zahraničí patria k atribútom, ktoré výrazne napomáhajú rozvoju kariéry našich študentov a SAIA je práve tou organizáciou, ktorá dokáže každému z nich pomôcť. Chcela by som ešte podotknúť, že v zahraničí sú veľakrát takéto služby spoplatnené a u nás majú študenti možnosť získať kvalitné informácie zadarmo.“
Smer Japonsko
Na workshop prijala pozvanie aj študentka doktorandského štúdia na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty UKF Mgr. Jana Kamenická, ktorá získala štipendium do Japonska, konkrétne do Osaky.
„Štúdium bude trvať tri mesiace,“ približuje. „Vycestujem v mesiacoch apríl, máj a jún 2020. Prečo práve tieto mesiace v Japonsku? Pretože práve začiatok apríla je v tejto oblasti známy svojím ´Sakura Season´, teda obdobím, keď kvitnú sakury. Zároveň vtedy v Japonsku začína jarný semester, takže tieto tri mesiace sú ideálne aj vzhľadom na organizáciu nášho slovenského akademického roka a letného semestra na UKF.“
Workshop pre doktorandov SAIA 2
Celoživotný sen sa zrodil v parku
Janka má v tom, čo ju motivovalo k vycestovaniu do zahraničia, jasno – bol to strom: „Možno to znie na prvé počutie zvláštne, ale naozaj to tak bolo. V Ľubochni, odkiaľ pochádzam, je veľmi pekný starý park. Každú jar tam nádherne vykvitne jeden strom. Ten strom sa mi veľmi páčil odkedy si pamätám – teda asi od mojich piatich rokov. Ako dieťa som tam každú jar trávila veľa času a obdivovala ho. A obdivujem ho doteraz. Po rokoch som zistila, že ten strom je vlastne sakura, japonská ozdobná čerešňa. Tak sa zrodil môj celoživotný sen navštíviť Japonsko. Postupne počas môjho života sa udialo pre mňa viacero významných udalostí, ktoré stále upriamovali môj zrak na túto krajinu. Najvýznamnejšou bol môj objav počas písania diplomovej práce. Zoznámila som sa s prácou profesora, ktorý pôsobí na univerzite v Osake a zaoberá sa výskumnou oblasťou, ktorá je mi veľmi blízka.“
Na stretnutí ohľadom možnosti študovať v zahraničí, ktoré pred rokom organizovala SAIA, prvýkrát uverila, že možnosť študovať v Japonsku je aj pre ňu reálna. „V tom momente som vedela, že štúdium v zahraničí naozaj chcem absolvovať, že je to naozaj niečo výnimočné, čo bude stáť za to a pomôže mi nadviazať dlhodobú vedeckú spoluprácu s odborníkmi z Japonska i mimo neho. Bude to najväčšie dobrodružstvo môjho života, na ktoré som musela dozrieť... Ale verím, že to bude životná skúsenosť, na ktorú stálo za to si počkať,“ uzatvára Jana Kamenická.
Workshop pre doktorandov
O ktoré granty a štipendiá teda požiadať?
Aktuálne sa blíži uzávierka na podávanie žiadostí na výskumné pobyty cez viaceré programy:
  • Akcia Rakúsko-Slovensko (15. októbra 2019),
  • Národný štipendijný program SR (31. októbra 2019),
  • CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) (31. októbra 2019/30. novembra 2019),
  • Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS (7. novembra 2019),
  • Štipendiá do Izraela (na základe medzivládnej bilaterálnej dohody (7. novembra 2019).
Stačí kontaktovať buď osobne, telefonicky alebo e-mailom kanceláriu SAIA, n. o. (Mgr. Beáta Košťálová), ktorá sa nachádza v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1, Nitra, č. dverí A-208 (2. poschodie), tel.: 037/64 08 187, .
Čo PSC pripravuje v oblasti kariérneho poradenstva?
  • V utorok 15. októbra 2019 sa uskutočnia prvé dve z prednášok (o 9.15 h a o 14.45 h) v spolupráci s firmou Coca Cola, Ústavom ekonomiky a manažmentu FPV a Katedrou techniky a informačných technológií PF. Zamerané budú na rozvoj podnikateľských zručností (založenie firmy, tvorba biznis plánov, networking v podnikaní...).
  • 23. októbra 2019 sa bude konať Kariérny deň na UKF. Zástupcovia 9 firiem a inštitúcií budú mať možnosť stretnúť sa s pedagógmi našej univerzity na networkingovom „business breakfast“ a hovoriť o možnostiach spolupráce. Po skončení tohto stretnutia budú firemní partneri diskutovať počas „table talking“ priamo so študentmi UKF o firemných programoch podporujúcich ich kariéru, ponukách práce, brigád, ako aj o ostatných benefitoch neformálneho vzdelávania.
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo