L3-banner-media

Možnosť požiadať o tehotenské štipendium

Oznamujeme študentkám,
že od 1. apríla 2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavádza tehotenské štipendium pre tehotné študentky (§ 96b).
Na účely tohto zákona sa za tehotnú študentku považuje študentka prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.
Bližšie informácie o tom, kedy má študentka na štipendium nárok a ako oň požiadať, nájdete v článku Tehotenské štipendium v sekcii Moja UKF.
Fotografia v perexe: Adobe Stock
 
Uverejnené: 30. marca 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo