L3-banner-media

Nový internát privíta študentov v septembri

Nový akademický rok 2021/2022 sa blíži a s ním aj potreba ubytovať v internátoch študentov našej univerzity, ktorí požiadali o ubytovanie. Celková kapacita troch študentských domovov UKF je spolu 1 969 miest – z toho ŠD Zobor ponúka ubytovanie pre 1 179 študentov, ŠD Nitra môže ubytovať 395 poslucháčov a aktuálne zrekonštruovaný ŠD Brezový háj, ktorý bude odovzdaný do užívania v septembri, poskytne ubytovanie tiež 395 študentom.
Okrem internátov UKF môžu študenti využiť aj ubytovanie v zmluvných zariadeniach UKF – Školský internát pri SOŠ potravinárskej na Cabajskej 10 má k dispozícii 100 miest, Farská ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre na Fraňa Mojtu 10 môže ubytovať 90 študentov a Hotel Agroinštitút na Akademickej 4 má kapacitu ďalších 50 miest.
ŠD Brezový háj má kapacitu 395 osôb
Budova ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964 a pôvodne slúžila ako internát Stavebného učilišťa v Nitre. V posledných 15 rokoch bola prakticky nevyužívaná, resp. používaná iba v obmedzenej miere. UKF tento objekt do svojho majetku nadobudla v marci 2012. Celková oprava budovy ŠD Brezový háj sa začala v auguste 2019, koncom júla tohto roka finišujú stavebné rekonštrukcie, zariadenie nábytkom a ďalšie potrebné vybavenie objektu bude ukončené koncom augusta.
IMG 20210713 143706 
„Všetky práce podľa plánu stihneme tak, aby od začiatku akademického roku bol internát pripravený na nástup študentov na ubytovanie – bývanie v študentskom domove bude umožnené od 1. septembra 2021. Internát ponúka moderné ubytovanie v peknom prírodnom prostredí vo vyhovujúcej blízkosti k ostatným objektom našej univerzity,“ vysvetľuje Mgr. Peter Hrobár, riaditeľ Študentských domovov UKF a vzápätí nám podrobne predstavuje nový internát.
„Študentský domov Brezový háj s kapacitou 395 osôb má jedno podzemné podlažie a osem nadzemných podlaží. Pre študentov sú k dispozícii 2- a 3-posteľové izby. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza 5 ubytovacích buniek, primárne určených pre študentov doktorandského štúdia, a 1 ubytovacia bunka s bezbariérovou izbou pre zdravotne znevýhodnených študentov. Ubytovaciu bunku tvoria dve 2-posteľové izby, ktoré majú spoločné sociálne zariadenie a kuchynku s chladničkou.“
IMG 20210603 132858 
Nadzemných podlaží je osem, na každom z nich je 19 izieb. Dvojposteľové izby sú s balkónom (okrem jednej izby) a 3-posteľové izby sú bez balkóna. Každá izba je vybavená novým nábytkom a chladničkou. Na každej chodbe nadzemných podlaží sa nachádza jedna kuchynka a dve spoločné sociálne zariadenia s dostatočných počtom spŕch a toaliet.
Koľko stojí ubytovanie?
„Mesačná cena za ubytovanie bola pri doktorandskej dvojlôžkovej izbe stanovená na 72 € mesačne, pri študentskej dvojlôžkovej izbe na 55,20 € mesačne a pri študentskej trojlôžkovej izbe na 52,20 € mesačne,“ uviedol Mgr. Hrobár ceny, ktoré študenti zaplatia za ubytovanie v ŠD Brezový háj.
Bývanie na internáte musí uspokojiť aj ďalšie nároky pravidelného študentského života. Samozrejmosťou sú preto podľa Petra Hrobára aj študovne, veľká jedáleň pre študentov a zamestnancov, bufet a tiež práčovňa pre potreby študentov. „V celom objekte internátu majú študenti k dispozícii aj vysokorýchlostné internetové pripojenie prostredníctvom wifi siete,“ doplnil riaditeľ ŠD UKF v Nitre.
2 lozkova izba 2021 02 05 04 
Dodal, že novoprijatí študenti prvého ročníka, ktorým ubytovacia komisia pridelila ubytovanie, sa môžu do 22. júla 2021 predubytovať (zapísať sa na izbu) v ŠD Brezový háj. V prípade budúcich prvákov UKF v prvom kole posudzovania žiadostí o ubytovanie vyhoveli 90 % žiadostí. Tí, ktorí ubytovanie nedostali, sa môžu odvolať. Odvolania týchto študentov sa budú vyhodnocovať 27. júla 2021.
Bližšie informácie nájdete na webe UKF.
Kto dostal ubytovanie a kto nie
Podľa informácií Mgr. Petra Hrobára ubytovacia komisia na svojom rokovaní v polovici mája vyhodnotila žiadosti študentov vyšších ročníkov o ubytovanie v ŠD UKF na akademický rok 2021/2022, ktoré boli sporné podľa čl. 2 ods. 1 smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v ŠD UKF v Nitre. Ubytovanie zamietla z rôznych dôvodov, zväčša pre nedostatok ubytovacích kapacít a v ojedinelých prípadoch pre neoprávnenosť žiadosti, napríklad v prípade študenta v nadštandardnej dĺžke štúdia alebo externistu.
„Ubytovacia komisia napokon rozhodla takto – akceptovala 891 žiadostí o ubytovanie (31bodov a viac) a študentom vyšších ročníkov pridelila ubytovanie, 446 žiadostí (menej ako 31 bodov) neakceptovala pre nedostatok ubytovacích kapacít a 6 žiadostí vylúčila z ubytovacieho konania na základe čl. 2 ods. 1 Smernice č.21/2020 o zásadách ubytovania v ŠD UKF v Nitre,“ skonštatoval Mgr. Hrobár.
Voči rozhodnutiu sa 289 študentov odvolalo, ich odvolania riešili v odvolacích komisiách 3. júna a 15. júla 2021.
Realizácia stavebných úprav ŠD Brezový háj bola kofinancovaná z projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre“, ITMS kód 310041U599, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48 operačného programu „Kvalita životného prostredia“.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Mgr. Peter Hrobár – riaditeľ Študentských domovov UKF
 
Uverejnené: 21. júla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo