L3-banner-media

Otvorili sme nový študentský domov

20. september 2021 sa na našej univerzite niesol v duchu otvorenia, no nielen akademického roka 2021/2022, ale aj slávnostného otvorenia nového internátu – Študentského domova Brezový háj. Udalosť sa konala za dodržania platných protiepidemiologických opatrení v prítomnosti pozvaných hostí zo štátnej správy i samosprávy v priestoroch internátu na Nábreží mládeže.
Nevyhnutná a najväčšia investícia za poslednú dekádu
Podujatie otvorila a moderovala Jana Černáková, vedúca Oddelenia médií Rektorátu UKF, ktorá privítala vzácnych hostí – poslanca Európskeho parlamentu a bývalého ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ľudovíta Paulisa, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a primátora mesta Nitra Mareka Hattasa, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, predsedníčku Akademického senátu UKF Gabrielu Pavlovičovú, bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a súčasného predsedu Správnej rady UKF Pavla Hrušovského a v neposlednom rade rektora UKF Libora Vozára, ktorému odovzdala slovo.
„Som veľmi rád, že sa nám podarilo zavŕšiť tento projekt, ktorý je prakticky našou najväčšou investíciou za uplynulých 10 rokov,“ začal svoju reč, v ktorej priblížil nadobudnutie budovy študentského domova a jeho rekonštrukciu, rektor UKF Libor Vozár.
otvorenieSDBH rektor
Príhovor rektora UKF Libora Vozára.
Ako prezradil, budovu dnešného ŠD Brezový háj, ktorá kedysi slúžila ako stredoškolský internát Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre, kúpila univerzita od Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2012, a to najmä vďaka významnej finančnej pomoci ministerstva školstva. Budova bola v tom čase neobývateľná, no pomerne rýchlo vznikla projektová dokumentácia, ktorá bola v roku 2017 prepracovaná tak, aby internát spĺňal súčasné prísne energetické požiadavky a parametre. Následne sa začalo s rekonštrukciou, pričom tá najintenzívnejšia prebiehala v rokoch 2019 – 2021.
To, že išlo o nevyhnutnú investíciu, potvrdzuje obrovský nedostatok ubytovacích miest z minulých rokov. „V roku 2012 sme mali ubytovaných zhruba 21 % študentov denného štúdia, čo bol vážny problém, pretože mnohí študenti si vyberajú vysokú školu aj podľa dostupnosti bývania. Možnosť bývania na univerzite je veľmi dôležitá, pretože študent prichádza na univerzitu nielen študovať, ale aj samostatne žiť,“ podotkol rektor UKF.
Dôraz na funkčnosť, ale aj estetiku
Študentský domov sa nachádza v príjemnom prostredí – v bezprostrednej blízkosti brezového hája a rieky Nitra, tiež neďaleko ostatných budov univerzity či nákupných centier. Ide o objekt, pri ktorom sa myslelo na efektívne hospodárenie s energiami – je ultranízkoenergetickou budovou zaradenou do energetickej triedy A1.
Internát s kapacitou 395 lôžok poskytuje študentom ubytovanie od 1. septembra 2021 na jednom podzemnom a ôsmich nadzemných podlažiach a ponúka plnohodnotné priestory pre každodenný život aj štúdium. Okrem dvoj- a trojposteľových izieb sú samozrejmosťou sociálne zariadenia, kuchynky, študovňa, jedáleň či práčovňa. V celom objekte je zavedené vysokorýchlostné internetové pripojenie prostredníctvom wifi siete.
„Vybudovali sme aj elektronickú reguláciu prístupov do jednotlivých častí internátu, od čoho si sľubujeme väčšie súkromie a vyššiu bezpečnosť študentov,“ doplnil rektor Libor Vozár, ktorý v závere príhovoru poďakoval predstaviteľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, projektantom, zástupcom hlavného dodávateľa a ďalších firiem, ktoré sa na rekonštrukcii študentského domova podieľali.
SDBH
Vstup do Študentského domova UKF Brezový háj.
„Veľa urobí budova, ale najväčší dojem spraví prvý pohľad, keď človek vojde do ubytovacích kapacít. Priestory vyzerajú oveľa lepšie vďaka tomu, že sa pod ne podpísal architekt, ktorý má cit pre zvýraznenie priestoru,“ vyzdvihol rektor a dodal, že nedoriešenou časťou je ešte úprava okolia študentského domova, ku ktorej už ale existuje projektová dokumentácia a univerzita požiadala aj o dotáciu prostredníctvom rozvojového projektu.
Internát nie je len strecha nad hlavou
Poslanec Európskeho parlamentu a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca poukázal na hlbší aspekt dôležitosti moderných a funkčných priestorov študentského domova. „Som presvedčený, že internát spĺňa ten účel, ktorý má spĺňať. Nejde prioritne o to, mať kde spať a čoho sa najesť, ale mať základné podmienky na to, aby nám vyrástli vzdelaní mladí ľudia, schopní v živote sa postarať o seba, o najbližších, aj o spoločnosť. Želám študentom, aby si tu vytvorili predpoklady pre úspešný život.“
otvorenieSDBH Jurzyca Paulis
Zľava: Europoslanec a bývalý minister školstva Eugen Jurzyca a štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis.
Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ľudovít Paulis je rád, že sú finančné prostriedky použité tam, kde ich je treba. „Aj na ministerstve si uvedomujeme, že vzdelávanie nejde samé a že sa s ním spája aj bytová kultúra študentov a zabezpečenie života študentov. Máme tu nazbieraný naozaj veľký investičný dlh za pomerne dlhé obdobie, ktorý sa ale, čoho je výsledkom aj táto udalosť, pomaly darí odbúravať.“
Zároveň vyslovil želanie, aby si študenti mohli nové priestory plnohodnotne užívať čo najdlhšie. „Aj v kontexte súčasnej situácie dúfam, že študenti nebudú musieť tráviť celý čas zatvorení na izbách, ale že budú mať čo najviac priestoru na prezenčnú formu vzdelávania.“
Po príhovoroch mohli hostia nazrieť do izieb a ostatných priestorov študentského domova. Súčasťou otvorenia bola aj podrobná textovo-fotografická výstava o realizácii rekonštrukcie ŠD Brezový háj a jeho súčasnej podobe, ktorú si návštevníci mohli pozrieť vo vstupnej hale študentského domova a ktorú vám prinášame aj v online forme.
Text: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 22. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo