L3-banner-media

Profesor Sirotkin na Erasme v Skopje

Naše univerzity majú nielen spoločné meno, ale aj dlhodobé partnerské kontakty. O tejto skutočnosti svedčí aj návšteva rektora prof. Nikolu Jankulovského na UKF v Nitre, ktorý navštívil rektora UKF prof. Libora Vozára.
Medzinárodná spolupráca s touto partnerskou inštitúciou sa naďalej úspešne rozvíja aj formou Erasmus+ školenia zamestnanca Fakulty prírodných vied a odborníkom na biológiu reprodukcie, prof. Alexandrom Sirotkinom. Počas pobytu v rámci projektu Erasmus+ v druhej polovici septembra 2021 absolvoval prof. Sirotkin (h-30) niekoľko formálnych, ako aj neformálnych stretnutí s dekanom fakulty, prof. Lazom Pendlovským, vedúcim Ústavu reprodukčnej biológie a biomedicíny, prof. Toni Dovenskim a ďalšími špecialistami tohto ústavu a Ústavu výživy.
257bbe03 5439 4c1d 8783 6e4eca90bb8e
Prof. Alexander Sirotkin sa v rámci školenia oboznámil s materiálnym a metodickým vybavením fakulty. Zúčastnil sa na ošetrení a osemenení kráv na farme na západe krajiny. Predniesol prednášku Nové regulátory ovariálných funkcií, ktorá podľa slov účastníkov poskytla nové podnety pre výskum na Ústave reprodukčnej biológie a biomedicíny.
Odborníci tohto ústavu vyjadrili záujem o metódy, ktoré sú aplikované na Fakulte prírodných vied UKF. Taktiež prejavili záujem o výskum v oblasti nových stimulátorov reprodukcie poľnohospodárskych zvierat a o vypracovanie spoločných vedeckovýskumných projektov v tejto oblasti.
36248557 2cb1 4952 95f2 083229ba0922  08f5d186 57a1 423e b843 7528a80d52e1
Tieto pracovné pobyty boli uskutočnené aj vďaka úsiliu a medzinárodným aktivitám prorektorky pre medzinárodné vzťahy, PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD., ktorá v minulosti taktiež pracovne navštívila túto univerzitu. Rovnako tak UKF dlhodobo spolupracuje s profesorkou Majou Jakimovskou Tosič, ktorá navštevuje našu univerzitu.
Text: prof. Alexander Sirotkin, FPV – Katedra zoológie a antropológie
Foto: archív prof. Alexandra Sirotkina
 
Uverejnené: 8. októbra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo