L3-banner-media

Medzinárodná spolupráca so školou v Terezíne

Aj napriek komplikovanému pandemickému obdobiu pokračuje medzinárodná a vedecká spolupráca, čoho dôkazom je spolupráca UKF v Nitre a Vysokej školy aplikovanej psychológie v Terezíne. Konkrétnym výsledkom spolupráce je knižná publikácia s názvom Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu (R. Králik a P. Maturkanič, eds. Terezín, 2021). Publikácia reflektuje problematiku interdisciplinarity z pohľadu humanitných vied.
spolupraca VS Terezin publikacia
Do spolupráce sa zapojili pedagógovia a doktorandi z viacerých katedier a fakúlt UKF: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied (Mgr. Morávková a PhDr. Šimonová), Katedra náboženských štúdií (doc. Kondrla, doc. Lyko), Katedra sociológie (doc. Štefaňák) a Katedra filozofie (doc. Pružinec). Pracovníci UKF sa tiež aktívne zapojili do spolupráce v najnovšom čísle vedeckého časopisu Aplikovaná psychologie (2/2021), redakčnej rade (recenziami), ako aj vedeckými štúdiami (doc. Kondrla, doc. Tvrdoň, doc. Hlad).
Táto spolupráca sa prehĺbila aj návštevou prorektorky pre medzinárodné vzťahy, PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD., a prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci, doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD., v rámci pracovných stretnutí s rektorom, Dr. Štefanom Medzihorským, a prorektorom, doc. Patrikom Maturkaničom, Vysokej školy aplikovanej psychológie v Terezíne.
spolupraca VS Terezin navsteva spolupraca VS Terezin budova
Najvýznamnejšiu spoluprácu však tvoria publikácie v periodikách v databázach WOS a SCOPUS, na ktorých za UKF participovali doc. Hlad, doc. Kondrla, Dr. Pavlíková, Dr. Petrikovičová a doc. Tvrdoň, za VŠaP Dr. Čergeťová a doc. Maturkanič.
Do spolupráce na výskumných článkoch v databázovaných časopisoch sa zapojili aj ďalšie univerzity: Univerzita Komenského v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Karlova v Prahe, RUDN v Moskve a Granadská univerzita.
spolupraca VS Terezin
Text: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. – prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci
Foto: archív Dr. Martiny Pavlíkovej
 
Uverejnené: 16. decembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo