L3-banner-media

Dodatočné verejné vypočutie kandidáta na člena Správnej rady UKF

Verejného vypočutia, ktoré je zákonným predpokladom pre vymenovanie kandidáta za člena správnej rady, sa 8. novembra 2022 zúčastnili piati kandidáti. Kandidát, navrhnutý ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc., sa pre náhlu zmenu pracovného programu verejného vypočutia v tomto čase nemohol zúčastniť. Dodatočné verejné vypočutie sa preto uskutočnilo v náhradnom termíne – v stredu 16. novembra 2022 o 11.00 v Sieni Konštantína Filozofa v hlavnej budove UKF na Triede Andreja Hlinku 1 na 3. poschodí.
1DX 2872
Verejné vypočutie viedla predsedníčka Akademického senátu UKF, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. V úvode sa kandidát predstavil, priblížili svoju doterajšiu spoluprácu s univerzitou a uviedlol svoju motiváciu či postoje v rámci prípadného pôsobenia v správnej rade. Následne sa uskutočnila diskusia s prítomnými členmi akademickej obce.
Verejné vypočutie sa vysielalo naživo. Záznam si môžete pozrieť prostredníctvom platformy youtube.
FXT28914
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 16. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color