L3-banner-media

Legislatívna komisia

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. – predsedníčka
PhDr. Dana Brázdilová, PhD.
Ing. Stanislav Ďurfina
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Mgr. Ján Gallik, PhD. 
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
Mgr. Ján Válek

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color