L3-banner-media

Komisia pre spoločenské vedy a zdravotníctvo (SVZ)

Predsedníčka
doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., FSVaZ, Ústav romologických štúdií
Členovia
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., FSVaZ, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD., Nitriansky samosprávny kraj – externý člen
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., FSVaZ, Katedra psychologických vied
Bc. Veronika Rečková – zástupkyňa študentov
doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., FF, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., PF, Katedra telesnej výchovy a športu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color