L3-banner-media

Komisia pre pedagogické vedy a učiteľstvo (PVU)

Predsedníčka
prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., PF, Katedra lingvodidaktických a interkultúrnych štúdií
Členovia
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., FF, Katedra náboženských štúdií
prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF, Katedra pedagogiky
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD., FPV, Katedra chémie
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. – externý člen
Bc. Radoslav Kosťun – zástupca študentov
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF, Katedra pedagogiky
Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., FSŠ, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color