L3-banner-media

Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Prípravné trhové konzultácie stravovanie na UKF v Nitre 20. 06. 2022
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy UKF v Nitre 26. 09. 2017
Dodávka elektrickej energie pre roky 2018-2019 25. 09. 2017
Dodávka zemného plynu pre roky 2018-2019 19. 09. 2017
Interiérové vybavenie nábytkom pre učebne THA00100 aTHA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 11. 08. 2017
Realizácia zdravotníckych vyšetrení s cieľom zberu výskumných dát 28. 06. 2017
Realizácia stavby „Rekonštrukcia učební THA00100 a THA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre“ 15. 06. 2017
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. - predpokladaná hodnota viac ako 5 000 € bez DPH 07. 06. 2017
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. - predpokladaná hodnota najviac 5 000 € bez DPH 07. 06. 2017
Interiérové vybavenie nábytkom pre Poradenské centrum UKF v Nitre 07. 06. 2017
Správy o zákazkách rok 2017 30. 05. 2017
Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“ 22. 05. 2017
Napojenie objektov NN prípojkami a vybudovanie spevnených plôch v areáli UKF v Nitre 13. 04. 2017
Napojenie objektov NN prípojkami a vybudovanie spevnených plôch v areáli UKF v Nitre 13. 04. 2017
Realizácia stavby „Poradenské centrum UKF v Nitre“ 27. 01. 2017
Realizácia stavby „Registratúrne stredisko UKF v Nitre“ 27. 01. 2017
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. s využitím elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. bez využitia elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. bez využitia elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. s využitím elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Nadlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Nadlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Vybudovanie trafostanice TS1 17. 03. 2016
Laboratória a učebne Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 12. 01. 2016
Vybudovanie trafostanice TS1 a elektrickej prípojky VN 11. 01. 2016
Obnova a prístavba objektu spŕch k budove bazénu UKF v Nitre, Tr. Andreja Hlinku č.1, Nitra 16. 11. 2015
Zateplenie obvodových stien a strechy spojené s výmenou okien na budovách „A“ a „B“ Katedry botaniky a genetiky a Katedry zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre na Nábreží mládeže 91 v Nitre 16. 11. 2015
Modernizácia Mediálneho centra FF UKF v Nitre audiovizuálnymi zariadeniami pre získanie a overenie praktických zručnosti študentov na prácu v elektronických médiách. 16. 11. 2015
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov novovybudovanej budovy Katedry hudobnej výchovy PF UKF v Nitre na Dražovskej ceste 4 v Nitre 15. 11. 2015
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej fakulty UKF v Nitre 15. 11. 2015
Dodávka elektrickej energie 15. 11. 2015
Dodávku zemného plynu 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2015 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. bez využitia elektronického trhoviska 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. s využitím elektronického trhoviska 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2015 - Podlimitné zákazky 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Nadlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2015 - Nadlimitné zákazky 15. 11. 2015

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove