L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Dekoračné kamene 03. 06. 2020
TV dátové káble a príslušenstvo 27. 05. 2020
Dodávka žalúzií vrátane montáže 25. 05. 2020
Korundové kelímky na tavenie 25. 05. 2020
Pracovné listy pre ZŠ 19. 05. 2020
Ochranné pracovné odevy a obuv 15. 05. 2020
PtRh30 drôt 12. 05. 2020
Pridelenie ISBN zahraničným vydavateľom v Nemecku vrátane vytlačenia monografie v počte 100 výtlačkov (10 autorských výtlačkov, 4 výtlačky pre univerzitu, 3 kópie pre redaktorov) 11. 05. 2020
Pridelenie ISBN zahraničným vydavateľom v Nemecku vrátane vytlačenia monografie v počte 200 výtlačkov (35 autorských výtlačkov, 1 výtlačok pre univerzitu) 11. 05. 2020
Pridelenie ISBN zahraničným vydavateľom v Španielsku vrátane vytlačenia monografie v počte 300 výtlačkov (29 autorských výtlačkov, 1 výtlačok pre univerzitu) 29. 04. 2020
Dodávka televíznych služieb na 24 mesiacov pre 20 TV 27. 04. 2020
Žiaruvzdorné tehly - 30 ks 27. 04. 2020
50 litrová plastová nádoba s vekom 23. 04. 2020
Pridelenie ISBN zahraničným vydavateľom v Španielsku vrátane vytlačenia monografie v počte 300 výtlačkov (29 autorských výtlačkov, 1 výtlačok pre univerzitu) 20. 04. 2020
Projektová dokumentácia „Výmena kotlov vo FF UKF Nitra, Štefánikova č. 67, Nitra“ 15. 04. 2020
Korektúry v anglickom jazyku odborného textu preloženého zo slovenského jazyka do anglického jazyka 09. 04. 2020
Servis a revízie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, výmena filtračných vložiek, odborné prehliadky požiarnych klapiek v UKF v Nitre 08. 04. 2020
Revízie a servis tlakových, plynových a technologických zariadení kotolní 08. 04. 2020
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Dražovskej 4, Nitra 03. 04. 2020
Preklad odborného textu zo slovenského jazyka do anglického jazyka 17. 03. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove