L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Riadková inzercia v špeciálnej rubrike printového denníka v celoslovenskom náklade 13. 07. 2020
Prenájom úžitkového vozidla do 3,5 tony 13. 07. 2020
Reklamné predmety s potlačou 09. 07. 2020
Diagnostika rozsahu opravy požiarnych hydrantov v objekte ŠD Nitra a ŠD Zobor 08. 07. 2020
Uverejnenie inzercie najneskôr dňa 8.8.2020 08. 07. 2020
Automatický zavlažovací systém Gardena 1407-20 08. 07. 2020
Dodávka interiérových dverí – 20 ks 08. 07. 2020
Dodávka materiálu na prestavbu študentskej bunky 07. 07. 2020
Stanovenie dusíka 1 prvok (Anhalyser Elementary), Stanovenie Cd metódou AES- ICP (len 1 prvok), rastlinný materiál, Stanovenie Cd metódou AES- ICP (len 1 prvok), pôda 06. 07. 2020
Prípravné a záverečné práce, Stanovenie Cd metódou AES- ICP (len 1 prvok), rastlinný materiál, Stanovenie Cd metódou AES- ICP (len 1 prvok), pôda 06. 07. 2020
Omron Tlakomer M3 s farebným indikátorom hypertenzie + zdroj, Omron BF306 merač telesného tuku 06. 07. 2020
Mokré tepovanie a čistenie kobercov, čalúnených sedačiek a stoličiek 02. 07. 2020
Praktická výučba v prevádzke agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) počas obdobia 2020 až 2022 02. 07. 2020
Praktická výučba v prevádzke hospicu počas obdobia 2020 až 2022 02. 07. 2020
Praktická výučba v prevádzke záchrannej zdravotnej služby počas obdobia 2020 až 2022 02. 07. 2020
Praktická výučba v prevádzke kardiologického pracoviska počas obdobia 2020 až 2022 02. 07. 2020
Praktická výučba v prevádzke ambulancie všeobecného lekára pre dospelých počas obdobia 2020 až 2022 02. 07. 2020
Praktická výučba v prevádzke ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast počas obdobia 2020 až 2022 02. 07. 2020
Uverejnenie riadkovej inzercie v celoslovenskom denníku 30. 06. 2020
Preklad odborných textov zo slovenského do anglického jazyka 30. 06. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove