L3-banner-veda

Popularizácia vedy

Spolupráca Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCPVaT):
 • pri organizovaní podujatí popularizujúcich vedu a techniku v spoločnosti,
 • zapožičiavanie mobilných výstav popularizujúcich vedu a výskum,
 • získavanie propagačno-informačných materiálov z oblasti vedy a výskumu pre potreby študentov a pracovníkov UKF v Nitre.

Cieľ popularizácie:

Vedecká komunikácia je proces zdieľania a šírenia vedeckých poznatkov vo vnútri a navonok vedeckého spoločenstva.

Cieľovými skupinami sú:

 • vedecké spoločenstvo v rámci UKF v Nitre
 • odborná decízna (nevedecká) verejnosť – predstavitelia politickej, ekonomickej, podnikateľskej sféry
 • široká (laická) verejnosť tvorená bežnými ľuďmi, občanmi spoločnosti.
Komunikácia medzi členmi vedeckého spoločenstva a bežnými ľuďmi, občanmi, potenciálnymi konzumentmi vedeckých poznatkov sa označuje pojmom popularizácia vedy.
Tento druh vedeckej komunikácie má slúžiť aj ako marketing vedy, kde zrozumiteľné predstavenie produktov vedeckého bádania má jednak podporiť ich využiteľnosť a prínos pre bežný život ľudí, jednak podporiť chápanie oprávnenosti výdavkov na vedu a výskum. Zároveň sa predpokladá, že široká verejnosť je určitou zásobárňou potenciálnych mladých adeptov vedy.
Občania oceňujú vedecký pokrok, no vo všeobecnosti sa cítia veľmi slabo informovaní. Európska Komisia preto 4. decembra 2001 prijala Akčný plán k téme veda a spoločnosť. Cieľom je zmenšiť priepasť medzi vedeckou komunitou a občanmi EÚ.

Hlavnými cieľmi popularizácie vedy a výskumu na UKF v Nitre sú:

 • jasne zadefinované prioritné oblasti výskumu na jednotlivých pracoviskách a fakultách UKF v Nitre,
 • zvýšenie povedomia verejnosti o výsledkoch výskumu na jednotlivých pracoviskách a fakultách UKF v Nitre, realizácia týchto výsledkov v praktickom živote,
 • zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedeckú kariéru, prostredníctvom výsledkov vysokoškolskej odbornej činnosti na UKF v Nitre,
 • zlepšenie komunikačných zručností pracovníkov výskumu a vývoja a vedcov na UKF v Nitre,
 • podpora účasti verejnosti na dianí vo vede a výskume na UKF v Nitre prostredníctvom intenzívneho dialógu a popularizačno-vedeckých podujatí (Vedecká kaviareň...),
 • zapojenie verejnosti do popularizácie riešenia úloh výskumu a vývoja, napr. pri spracovaní obsahu dotazníkov o vede a výskume na UKF v Nitre, a pod.
S cieľom popularizácie výsledkov vedy a techniky sa univerzita pravidelne zapája do "Týždňa vedy a techniky na Slovensku", ktorý je každoročne organizovaný na národnej úrovni. Cieľom uvedenej aktivity je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
S veľkým záujmom verejnosti sa stretávajú aj podujatia ako napr. netradičný Vedecký jarmok plný prírodovedných chutí pre študentov základných a stredných škôl alebo pravidelné prednášky významných vedcov určené širokej verejnosti (Vedecká kaviareň Veda v Centre), ktoré sa konajú pravidelne jedenkrát mesačne v divadelnej kaviarni Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
V Galérii Univerzum na Pedagogickej fakulte sa pravidelne konajú výstavy umeleckej činnosti nielen študentov a pedagógov UKF v Nitre, ale aj kooperujúcich domácich a zahraničných umelcov.
K dôležitým aktivitám etablovaným na univerzitnej pôde patria "Interdisciplinárne dialógy“, na ktorých pravidelne vystupujú v rámci pozvaných prednášok významní odborníci zo Slovenska a zahraničia.
Najnovším podujatím, určeným na popularizáciu vedy, je Žiacka vedecká ekologická konferencia ŽIVEKO. Je určená žiakom základných škôl, ktorí majú radi prírodu a zaujímajú sa o jej tajomstvá, a ktorí radi bádajú či experimentujú.
Uvedené podujatia majú veľký význam pre propagáciu našej univerzity, šíreniu jej dobrého mena nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, aj s ohľadom na získavanie budúcich záujemcov o štúdium na univerzite.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.