L3-banner-media

Podávanie žiadostí o poskytnutie ubytovania na AR 2020/2021 – študenti vyšších ročníkov

Súčasní študenti (v akademickom roku 2019/2020) 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2020/2021 prostredníctvom informačného systému UIS.
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne do 10. mája 2020.
Ďalšie informácie:
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo