L3-banner-media

Informačné systémy

 Jednotné prihlásenie (centrálna autentifikácia)
  • centrálna autentifikácia je technológia umožňujúca prístup do informačných systémov univerzity prostredníctvom rovnakých prístupových údajov
  • každý študent má vytvorený účet (prihlasovacie meno, heslo), pomocou ktorého sa prihlasuje do informačných systémov univerzity
  • viac informácii o študenstkom účte
 Elektronická pošta

Akademický informačný systém (AiS2)

Vzdelávací portál EDU, vzdelávací portál Amos

Knizničný informačný systém (KIS)

  • sprostredkováva výpožičné a rešeršné služby
  • používa sa na evidenciu elektronických záverečných prác študentov a publikačnej činnosti zamestnancov univerzity
  • internetová adresa: http://kis.ukf.sk

Stravovací systém

Ubytovací systém

Prístupový systém

  • zabezpečuje študentom prístup do študenských domovov prostrednícvom preukazu študenta.

Parkovanie

  • parkovanie študentov na vyhradených miestach je zabezpečené prostredníctvom parkovacej karty, ktorú vydáva univerzita

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo