L3-banner-media

Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pod vplyvom aktuálnych informácií o šírení koronavírusu v Európe s okamžitou platnosťou prijíma nasledujúce opatrenia:
  1. Zákaz pracovných ciest zamestnancov a študentov do zahraničia.
  2. Zákaz všetkých zamestnaneckých a študentských mobilít zo zahraničia.
  3. Uzatvorenie študentských domovov UKF pre domácich študentov. Tých žiadame, aby najneskôr do piatka 12.00 h opustili internáty. Výnimky schvaľuje riaditeľ ŠD UKF Mgr. Peter Hrobár,
  4. Študentom a zamestnancom UKF, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, dôrazne odporúčame ich návrat domov. Všetkých žiadame, aby svoj pobyt v zahraničí ukončili korektne. Je potrebné svoje rozhodnutie oznámiť – najlepšie elektronicky kontaktným osobám v zahraničí, ako aj na UKF. Upozorňujeme, že k vyúčtovaniu výdavkov spojených s predčasným návratom zo zahraničnej mobility je potrebné odložiť si všetky potvrdenky a účtovné doklady, ďalšie pokyny budú zverejnené prostredníctvom webového sídla UKF, príp. elektronickou poštou.
  5. Žiadame všetkých zamestnancov a študentov, aby sa po návrate zo zahraničia podrobili dobrovoľnej domácej karanténe v trvaní 14 dní. Žiadame zamestnancov UKF, aby o tejto skutočnosti informovali svojich priamych nadriadených. Toto opatrenie sa týka služobných, ako aj súkromných zahraničných ciest.
  6. Všetkým zahraničným študentom odporúčame predčasné ukončenie pobytu na UKF a na Slovensku a návrat domov.
V Nitre dňa 12. marca 2020
 
Aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku aj naďalej pozorne monitorujeme. Ministerstvá Slovenskej republiky zavádzajú niekoľko preventívnych opatrení, ktoré by sme vám spolu s opatreniami UKF dali radi do pozornosti.
Dôležité informácie budeme ďalej aktualizovať.
Pre viac informácií pozrite aj:
Fotografia v perexe: pixabay.com

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo