L3-banner-media

Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pod vplyvom aktuálnych informácií o šírení koronavírusu v Európe s okamžitou platnosťou prijíma nasledujúce opatrenia:
  1. Zákaz pracovných ciest zamestnancov a študentov do zahraničia.
  2. Zákaz všetkých zamestnaneckých a študentských mobilít zo zahraničia.
  3. Uzatvorenie študentských domovov UKF pre domácich študentov. Tých žiadame, aby najneskôr do piatka 12.00 h opustili internáty. Výnimky schvaľuje riaditeľ ŠD UKF Mgr. Peter Hrobár,
  4. Študentom a zamestnancom UKF, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, dôrazne odporúčame ich návrat domov. Všetkých žiadame, aby svoj pobyt v zahraničí ukončili korektne. Je potrebné svoje rozhodnutie oznámiť – najlepšie elektronicky kontaktným osobám v zahraničí, ako aj na UKF. Upozorňujeme, že k vyúčtovaniu výdavkov spojených s predčasným návratom zo zahraničnej mobility je potrebné odložiť si všetky potvrdenky a účtovné doklady, ďalšie pokyny budú zverejnené prostredníctvom webového sídla UKF, príp. elektronickou poštou.
  5. Žiadame všetkých zamestnancov a študentov, aby sa po návrate zo zahraničia podrobili dobrovoľnej domácej karanténe v trvaní 14 dní. Žiadame zamestnancov UKF, aby o tejto skutočnosti informovali svojich priamych nadriadených. Toto opatrenie sa týka služobných, ako aj súkromných zahraničných ciest.
  6. Všetkým zahraničným študentom odporúčame predčasné ukončenie pobytu na UKF a na Slovensku a návrat domov.
V Nitre dňa 12. marca 2020
 
Aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku aj naďalej pozorne monitorujeme. Ministerstvá Slovenskej republiky zavádzajú niekoľko preventívnych opatrení, ktoré by sme vám spolu s opatreniami UKF dali radi do pozornosti.
Dôležité informácie budeme ďalej aktualizovať.
Pre viac informácií pozrite aj:
Fotografia v perexe: pixabay.com

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove