L3-banner-media

Predĺženie platnosti preukazu študenta

Milé študentky,
milí študenti,
po zápise do ďalšieho ročníka vysokoškolského štúdia si môžete predĺžiť platnosť vášho preukazu študenta. Postup a potrebné informácie o prolongácii nájdete na linku Predĺženie platnosti preukazu študenta.
Viac informácií o preukaze študenta získate TU.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color