L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Rádiouhlíkové datovanie palynologických vzoriek 16. 10. 2020
Laboratórna príprava vzoriek na palynologickú analýzu 16. 10. 2020
Príslušenstvo pre kávovar JURA WE6 16. 10. 2020
Hrudný pás Polar H10 16. 10. 2020
Riadková inzercia v špeciálnej rubrike printového denníka v celoslovenskom náklade 14. 10. 2020
Výučbová súprava pre podporu vyučovania technických odborných predmetov 12. 10. 2020
Gymnastický kôň s reguláciov výšky, bez rúčiek, koženka 12. 10. 2020
Zabezpečenie lektorskej činnosti v nasledujúcich predmetoch študijných programov Katedry hudby 08. 10. 2020
Mrazené múčniky pre UKF v Nitre 08. 10. 2020
Dodávka elektroinštalačného materiálu 08. 10. 2020
Sušička 07. 10. 2020
Dodávka okenných sietí proti hmyzu 07. 10. 2020
Podlahový výdajník vody s nastavením teploty na barely na chladenú, nechladenú a horúcu vodu 07. 10. 2020
Zabezpečenie stravovania (obedov) počas konferencie 07. 10. 2020
Čerpadlo Wilo Yonos MAXO 40/0,5-4 07. 10. 2020
Nákup a dodávka 5ks. nových nepoužitých ultrazvukových senzorov do polopodzemných kontajnerov 06. 10. 2020
Dodávka 15 kusov 5L vedier s rúčkou 06. 10. 2020
Pridelenie ISBN zahraničným vydavateľom v Nemecku vrátane vytlačenia monografie v počte 200 výtlačkov (35 autorských výtlačkov) 05. 10. 2020
Ochranný štít na tvár – 80 ks 05. 10. 2020
Zber a spracovanie dát z dotazníka 05. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove