L3-banner-univerzita

Volebná komisia

Ing. Rastislav Žitný, PhD. – predseda
Ing. Stanislav Ďurfina
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.
Bc. Katarína Dakóová

Komisie Akademického senátu

Dokumenty Akademického senátu

Správy o činnosti Akademického senátu

Rada vysokých škôl SR

Predsedníctvo RVŠ
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
 
Členovia
FPV
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
FSVaZ
Ing. Petra Kluvancová
FSŠ
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
FF
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
PF
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo