L3-banner-univerzita

Volebná komisia

Ing. Rastislav Žitný, PhD. – predseda
Ing. Zuzana Borošová
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
doc. PhDr. Jana Schlarmannová, PhD.
Bc. Maryna Teres
prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Mgr. Ervín Weiss, PhD.

Komisie Akademického senátu

Dokumenty Akademického senátu

Majetkové priznania

Rada vysokých škôl SR

Predsedníctvo RVŠ
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
 
Členovia
FPV
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
FSVaZ
Ing. Petra Kluvancová
FSŠ
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
FF
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
PF
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color