L3-banner-univerzita

Legislatívna komisia

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. – predsedníčka
Ing. Stanislav Ďurfina
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Mgr. Ján Gallik, PhD. 
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Mgr. Renáta Vágová

Komisie Akademického senátu

Dokumenty Akademického senátu

Správy o činnosti Akademického senátu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo