L3-banner-univerzita

Ekonomická komisia

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. – predseda
RNDr. Štefan Balla, PhD.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Ing. Dagmar Mešárová
PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
Mgr. Jan Francisti

Komisie Akademického senátu

Dokumenty Akademického senátu

Správy o činnosti Akademického senátu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo