L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Zverejnenie inzercie (1 uverejnenie) 17. 11. 2020
Divadlo kreativity s VYDI 16. 11. 2020
Pridelenie ISBN zahraničným vydavateľstvom v Českej republike vrátane vytlačenia monografie v počte 250 výtlačkov 13. 11. 2020
Chladničky pre upratovačky 13. 11. 2020
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov 13. 11. 2020
Elektroinštalačný materiál 11. 11. 2020
Inzercia propagácie štúdia na UKF 11. 11. 2020
Elektroinštalačný materiál 11. 11. 2020
Poistenie motorových vozidiel UKF v Nitre na rok 2021 10. 11. 2020
Gramofónová prenoska VK4302 – 4 ks 10. 11. 2020
Jednofázový transformátor s odbočkami na sekundárnom vinutí 09. 11. 2020
Vysávače 09. 11. 2020
Ars musicae VII 05. 11. 2020
Výroba a servis žalúzií vrátane zamerania, montáže a dopravy 04. 11. 2020
Tanečná obuv 04. 11. 2020
Uverejnenie riadkovej inzercie v celoslovenskom denníku 04. 11. 2020
Realizácia kvantitatívneho prieskumu s využitím zberu on-line panelu s riadeným prístupom 03. 11. 2020
Realizácia exkluzívneho kvantitatívneho prieskumu s využitím zberu on-line panelu s riadeným prístupom na troch cieľových skupinách: Generácia X,Y a reprezentatívna populácia 03. 11. 2020
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku na UKF v Nitre na rok 2021 02. 11. 2020
GPS systém (systém na analýzu vonkajšieho zaťaženia v športe) 02. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color