L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Obstarávanie knižničného fondu 30. 10. 2020
Zmäkčovač vody NSC-22 29. 10. 2020
Korektúra textu 28. 10. 2020
Náhradný motor pre ventilátor P 314/4 - 0,37 kW, 400 V 27. 10. 2020
Obstarávanie knižničného fondu a výtvarného materiálu 26. 10. 2020
Poistenie motorových vozidiel UKF v Nitre na rok 2021 26. 10. 2020
Vykonávanie drobných opráv, údržby a pohotovostnej služby, odborných prehliadok a skúšok výťahov, čistenie skiel v šachtách výťahov 23. 10. 2020
Gymnastický kôň s reguláciou výšky, bez rúčiek, koženka 22. 10. 2020
Hrudný pás Polar H10+ 22. 10. 2020
Cestovné poistenie pre zamestnancov UKF v Nitre na rok 2021 22. 10. 2020
Mediálny monitoring na tému migrácia - migrant 21. 10. 2020
Senzor prúdenia – 1 ks, senzor teploty – termočlánok 3 ks, senzor vodivosti kvapaliny – 1 ks, senzor relatívnej vlhkosti – 1 ks, elektródy k senzoru – 1 ks, káble – 1 balenie – 4 ks. 21. 10. 2020
Učebné pomôcky 2 - ŽES (žiacka experimentálna súprava) Alternatívna energia – premeny – 1 x, ŽES kmity a vlnenie – 1 x, ŽES Jadrová fyzika – základy – 1 x, Valce – totožná hmotnosť – 1 x, Valce – totožný objem – 1 x, oceľové guličky (balenie 4 ks) – 2 x, 21. 10. 2020
Učebné pomôcky 1 – 5x1 lúčovito laserový zdroj svetla so súpravou optických telies – 1 x, špirálové pružiny (balenie 2 ks) – 1 x, bimetálový pás s rukoväťou – 1 ks, prístroj na skúmanie tepelnej rozťažnosti plynov – 1 ks, pascalov vodný palcát – 1 ks, max 21. 10. 2020
Kompletné čistenie lapačov tukov vrátane likvidácie, čistenie prítoku a odtoku do 5 bm a dopravných nákladov 20. 10. 2020
Poistenie motorových vozidiel UKF v Nitre na rok 2021 20. 10. 2020
"Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek UKF v Nitre“ - Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 19. 10. 2020
Dodávka alkalických batérií 19. 10. 2020
Preklady odborných textov zo slovenského jazyka do anglického jazyka 19. 10. 2020
Preklady odborných textov zo slovenského jazyka do anglického jazyka 19. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove