Prezentácia UKF v Nitre v Krajskej knižnici

V dňoch 15. až 17. marca 2016 v rámci spolupráce s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre sa tri fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií a Fakulta prírodných vied) prostredníctvom svojich katedier odprezentovali pred študentmi 2. a 3. ročníka nitrianskych gymnázií (Golianova ul., Párovská ul., Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského). Celkovo sa prezentácií zúčastnilo 330 študentov, ktorí mali možnosť zaujímavou formou sa dozvedieť viac o študijných programoch a aktivitách prebiehajúcich na UKF v Nitre, a takisto aj o možnostiach uplatnenia na trhu práce po skončení ich štúdia. Najväčší úspech u študentov mal vedomostný kvíz, kde sa zábavnou formou dozvedeli, čo je obsahom štúdia na FSŠ, a zároveň mohli vyhrať zaujímavé ceny s logom univerzity a fakulty.
Túto novú formu prezentácie by sme radi zopakovali v širšej miere aj v budúcom roku, a to v čase, kedy prebiehajú na stredných školách maturitné skúšky.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo