Diskusie s europoslancami

Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade Európskej Únie a v tejto súvislosti Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre otvára priestor na otvorené diskusie medzi europoslancami a študentmi o dôležitých témach, ktoré v súčasnosti rezonujú v spoločnom európskom priestore. Prvou diskutujúcou na pôde Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ bola Mgr. Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu, ktorá katedru navštívila dňa 21. marca 2016 spolu so svojím odborným tímom v zostave PhDr. Anna Šmehilová, PhD., a PhDr. Naďa Šimová.
So študentmi 2. a 3. ročníka odboru Sociálna práca diskutovala na tému Presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na pôde európskeho parlamentu. Stručne im predstavila štruktúry a fungovanie parlamentu, ako aj kompetencie poslankýň a poslancov Európskeho parlamentu.
Poslankyňa Žitňanská sa venuje vo svojej agende najmä témam osôb so zdravotným znevýhodnením, školstva, rodovej problematiky i zamestnanosti.
Ďalším zástupcom Európskeho parlamentu, s ktorým budú študenti diskutovať na tému Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, bude europoslanec Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. Prednáška sa uskutoční v pondelok 2. mája 2016 o 9:15 v miestnosti A – 719 na Kraskovej 1 (FSVaZ UKF v Nitre).
Zdroj: doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD., doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.
Autor fotografií: PhDr. Anna Šmehilová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo