Geografické informačné systémy ako „eso v rukáve“

Dňa 21. septembra 2016 sa ako sprievodné podujatie „Európskej noci výskumníkov 2016“ uskutočnila Veda v Centre v priestoroch o.z. Ponk pod Nitrianskym hradom. Pozvanie prijal Mgr. Imrich Jakab, PhD., odborný asistent Katedry ekológie e environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s prednáškou Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov.
Organizátorom vedeckej kaviarne je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v Bratislave Centra vedecko-technických informácií a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Ako uviedol Mgr. Jakab, „ak chcú byť ekológovia a environmentalisti odborníci vo svojej oblasti, musia sledovať trendy, ktorými sa ich oblasti uberajú vo svete. Geografické informačné systémy ponúkajú modernú a efektívnu cestu, ktorá svojim užívateľom prináša množstvo hodnotných výstupov vo forme priestorových databáz, inovatívnych metodík, modelov, simulácii a prognóz, ktoré možno vyjadriť dvojrozmernými i trojrozmernými mapami. Z tohto dôvodu sa geografické systémy stali neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania budúcich odborníkov aj na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prax ukázala, že študenti, ktorí vedia plnohodnotne používať geografické informačné systémy, majú oproti ostatným študentom skutočne „ESO v rukáve“.“
Mgr. Imrich Jakab, PhD. v roku 2002 vyštudoval študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v aprobácii informatika - ekológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulte prírodných vied. V rokoch 2002 – 2005 absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulte prírodných vied, Katedre ekológie a environmentalistiky, v študijnom programe environmentalistika s témou dizertačnej práce Model realizácie environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy. Na základe navrhovaného modelu v rokoch 2005 – 2010 vyškolil 130 učiteľov základných a stredných škôl v rámci projektov ESF a vydal niekoľko metodických príručiek. Bohaté sú popularizačné aktivity a animátorská činnosť Mgr. Jakaba. Popularizoval problematiku vážok v spolupráci s OZ Aqua vita, navrhol e-learningový kurz, pripravil metodickú príručku a vytvoril koncepciu webovej stránky www.vazky.sk. V rokoch 2003 – 2013 navrhol a realizoval 10 táborov so zameraním na environmentálnu výchovu a popularizáciu vedy, ktorých sa zúčastnilo vyše 300 žiakov základných a stredných škôl. Mgr. Jakab sa intenzívne venoval a venuje pedagogickej a lektorskej činnosti. Realizoval vyžiadané prednášky doma a v zahraničí, najmä v Českej republike. Bol lektorom intenzívneho Erasmus programu Education for sustainable development v Radome (Poľsko) v máji 2013. Po roku 2010 sa začal intenzívne venovať problematike geografických informačných systémov (GIS) jednak vo svoje pedagogickej ako aj vedeckej tvorivej činnosti. V rámci edukačnej činnosti vedie akademické predmety s problematikou GIS, navrhol e-learningový kurz na výučbu GIS, vedie záverečné práce s touto problematikou v bakalárskom ako aj magisterskom stupni. Vo svojej vedeckej práci spolupracuje s kolegami zo Slovenska (Slovenská poľnohospodárska univerzita) a zahraničia (Univerzita v Pécsi, Technická univerzita Ostrava, Masarykova univerzita v Brne) pri využívaní nástrojov GIS na riešenie rôznych prírodovedných a krajinárskych problémov a vyjadrení priestorových javov a vzťahov.
Článok k téme Vedy v Centre (Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov) na popularizačnom portáli: http://vedanadosah.cvtisr.sk/geograficke-informacne-systemy-eso-v-rukave-ekologov-a-environmentalistov
Autor článku: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Autor fotografií: RNDr. Peter Petluš, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.