UKF v Nitre ako účastník Európskeho fóra cestovného ruchu

V Bratislave sa dňa 11. októbra 2016 uskutočnilo najvýznamnejšie európske podujatie v oblasti cestovného ruchu Európske fórum cestovného ruchu, usporadúvané príslušnou predsedníckou krajinou Rady Európskej únie a Európskou komisiou, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia našej univerzity. Už tradične sa organizuje od roku 2002 a zameriava sa na diskusiu ku kľúčovým témam konkurencieschopnosti a udržateľného rastu v odvetví cestovného ruchu v Európe. Na podujatie boli pozvaní zástupcovia členských a kandidátskych krajín Európskej únie, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Svetovej organizácie cestovného ruchu, OECD, európskych a medzinárodných organizácií, asociácií a profesijných združení cestovného ruchu.
Tematicky sa fórum sústredilo sa na najnovšie trendy a výzvy v oblasti cestovného ruchu, pričom sa zameralo na tri prioritné oblasti: priaznivé podnikateľské prostredie pre konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu Európskej únie  – zdaňovanie; zdieľaná ekonomika v odvetví cestovného ruchu; digitalizácia odvetvia cestovného ruchu v Európskej únie.
Konkurencieschopnosť, rast priaznivého podnikateľského prostredia a pracovné miesta vidí Európska komisia ako prvenstvo odvetvia cestovného ruchu. Práve v oblasti podpory cestovného ruchu a konkurencieschopnosti má štyri hlavné priority – zlepšenie podnikateľského prostredia a zatraktívnenie investícií, podpora nových modelov vývoja cestovného ruchu, podpora zručností a propagácia Európy ako destinácie v tretích krajinách. Eurokomisárka Bieńkowska zdôraznila, že predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na summite EÚ – Čína vyhlásil rok 2018 za rok cestovného ruchu medzi Európskou úniou a Čínou. Eurokomisárka to uviedla ako výbornú príležitosť propagovať Európu z pohľadu turistickej destinácie. Z tohto dôvodu sa komisia chystá spolupracovať s členskými štátmi, regiónmi a priemyslom v príprave spomínanej iniciatívy s cieľom motivovať čínskych turistov k návšteve Európy. Pôjde o snahu prepojiť a lepšie využiť cestovný ruch s kultúrnym dedičstvom a kreativitou. V spolupráci Európskej komisie pre cestovný ruch s Radou Európy, UNESCOm, členskými štátmi, regiónmi a priemyslom je potrebné pristúpiť k propagácii medzinárodných kultúrnych trás. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek taktiež reagoval na výzvu zvýšenia počtu čínskych návštevníkov v európskych krajinách tvrdením: „svet sa zmenšuje a dnes sú nám aj tie najvzdialenejšie destinácie bližšie ako pred pár rokmi. Preto musíme urobiť maximum pre rast kvality a ponuky služieb.“
Po oficiálnom otvorení nasledovala otvorená diskusia reagujúca na spomínané témy s akcentom na konkurencieschopnosť cestovného ruchu v Európskej únii, výšku a reguláciu daní v turistických službách, technológiu a digitalizáciu v tomto sektore ako i fakt bezpečnostnej situácie a migračnej krízy.
Zhrnutie jednotlivých bodov ako i záverečnú reč predniesla Ivana Magátová, generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2016 etc1
2016 etc2
Autor článku a fotografií: PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo