Pomáhajú monitorovať výskyt hraboša poľného

Populáciu hraboša poľného sledovali v troch vybraných lokalitách Trnavského kraja v dňoch 20. až 24. marca 2017 pracovníci Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Išlo o najnovší monitoring, počas ktorého pomocou štyroch metód zisťovali početnosť tohto škodcu. Hlodavca monitorovali v porastoch lucerny, repky a pšenice. Odchytávali ho do pascí, sčítavali nory, zisťovali vek hrabošov, pohlavie, prípadnú graviditu, počet jedincov.
Výsledky monitoringu, prvého v roku 2017, potvrdili, že na poliach sa zatiaľ populácia hraboša nezvyšuje. „Do pascí v porastoch lucerny sme odchytili len jedného hraboša. Z personálnych dôvodov sme v porastoch repky ozimnej nerobili odchyt do pascí. Počítaním dier drobných cicavcov sme zistili od 3% do 6% aktívnych dier, o niečo viac sme ich našli v porastoch repky ozimnej. Na základe týchto poznatkov môžeme aktuálne konštatovať, že by sa nemala zopakovať kalamita z predchádzajúcich rokov, keď nájazdy hrabošov likvidovali tamojším poľnohospodárom značnú časť úrody“, uviedol Ivan Baláž, zoológ Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Hraboš poľný patrí k veľkým škodcom na poľnohospodárskych plodinách. „Len v roku 2014 spôsobil podnikateľom v trnavskom regióne straty na porastoch a dodatočné finančné náklady na likvidáciu škôd spolu za jeden milión eur“, dodal riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave Jozef Šumichrast.
RPPK Trnava spolupracuje s nitrianskou Univerzitou Konštantína Filozofa, aby poľnohospodári získali z výskumu presné informácie o predpokladanom vývoji populácie tohto škodcu. Vďaka poznatkom priamo z terénu sa potom môžu pripraviť na blížiace sa obdobie premnoženia hlodavcov a s ohľadom na životné prostredie citlivo a zodpovedne ochrannými prípravkami chrániť svoju úrodu.
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave bude v projekte naďalej pokračovať. Najbližšie sa do terénu vrátia výskumníci v máji.
Monitoring hraboša poľného realizujú pracovníci, doktorandi a študenti Katedry ekológie a environmentalistiky (Mgr. Filip Tulis, PhD., doc. Ivan Baláž, PhD., Mgr. Imrich Jakab, PhD., Mgr. Michal Ševčík, RNDr. Jakub Kamenišťák, Bc. Nadja Poljak, Bc. Jana Mesárošová, Bc. Nikola Kovárová, Bc. Jaroslav Síkora) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (RNDr. Michal Ambros, PhD.).
Zdroj textu a fotografie: http://www.sppk.sk/clanok/1740
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo