Deň Milana Adamčiaka

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s humanitným klubom Metanoia pri FF UKF pripravili v Nitre 5. apríla 2017 podujatie s názvom Deň milana Adamčiaka. Pestrým a bohato vyskladaným programom si jeho organizátori a účastníci pripomenuli osobnosť významného slovenského, nedávno zosnulého konceptuálneho umelca, autora vizuálnej poézie, muzikológa a skladateľa, o. i. aj v kontexte jeho veľkej retrospektívnej výstavy „Adamčiak, začni!“ v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (23. 3. – 4. 6. 2017).
Program Dňa M. A. dopoludnia, na brehu rieky neďaleko ŠD Nitra, otvorili tzv. Zvukové (pre/do)hry, počas ktorých si účastníci mohli vyskúšať niektoré techniky Adamčiakovej tvorby. Pod vedením prof. Júliusa Fujaka, spiritus agens celého dňa, vytvárali zvukové situácie a rituály s využitím predmetov bežnej potreby, ako aj rôznych materiálov z prostredia.
Druhú časť podujatia tvorilo odborné sympózium v rámci cyklu Culturologos s názvom Sondáž Adamčiaka, na ktorom vystúpili so svojimi príspevkami dlhoročný Adamčiakov kolega a súputník doc. MgA. Michal Murin, ArtD. (Katedra Intermédií a digitálnych médií, FVU Akadémia umení, Banská Bystrica), vedúci členovia telesa Cluster Ensemble Mgr. art. Ivan Siller, ArtD. a Mgr. art. František Király (Katedra hudobnej výchovy, PdF Univerzita Komenského, Bratislava), prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (Katedra kulturológie FF UKF, Nitra) a Mgr. Ondrej Veselý (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, Nitra). Okrem týchto spolupracovníkov Adamčiaka, resp. interpretov jeho hudby sa vedeckého sympózia zúčastnili pedagógovia a študenti rôznych katedier FF, preto neprekvapuje, že ho ukončila podnetná diskusia.
Záverečnou časťou Dňa M. A. bol koncert Adam-či-ako?! Adamčiakovych notácií a grafických partitúr v Univerzitnom tvorivom ateliéri UKF. Hudobníci, členovia prominentných slovenských hudobných zoskupení Cluster Ensemble, Ne:bo:daj, VENI a DDR predniesli vybrané, premietané autorove notačné zápisy. Deň Milana Adamčiaka zakončil krátkometrážny film Muzikológ a tvorca (2008, r. A. Kajnok), ktorý ponúkol ucelenejší pohľad na tohto inšpiratívneho a výnimočného umelca i človeka.
Text: Mgr. Lucia Valková, interná doktorandka Katedry kulturológie FF UKF v Nitre
Foto: Mgr. Jozef Puškár

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo