Začal sa štvrtý ročník Multikultúrnych rozhovorov

Dňa 28. februára 2018 sa uskutočnila prvá časť 5-dielneho cyklu Multikultúrnych rozhovorov. Už štvrtý ročník tejto akcie, kde sa študentom UKF predstavujú úspešní ľudia z rôznych národnostných menšín Slovenska, predstavil dvoch mladých režisérov. Prednáška pod vedením doc. Mgr. Zuzany Mészárosovej-Lampl, PhD., z Katedry politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre a organizácie DELTOTON sa niesla v príjemnom duchu. Na ozrejmenie hlavného motívu prednášky premietli dokumentárny film s názvom V Západnom zajatí. Nasledovala krátka diskusia priamo s autormi a režisérmi filmu, Sándorom Laczkóm a Zoltánom Körösom. 60-minútový dokumentárny film sa venoval téme vojnových zajatcov maďarskej národnosti počas 2. svetovej vojny. Skutočné príbehy vyrozprávané samotnými účastníkmi dodali celej prednáške vážnosť a uznanie za ich hrdinské činy počas 2. svetovej vojny. Samotný režisér, ktorý je absolventom FSŠ UKF v Nitre, Mgr. Sándor Laczkó, tiež ozrejmil študentom, kde čerpal inšpiráciu pre vytvorenie tohto filmu a aké ďalšie projekty zrealizoval.
Podujatie bude pokračovať budúci týždeň vo štvrtok 8.3.2018 o 11,00 diskusiami so spravodajcom RTVS v Bruseli Petrom Majerom a majstrom sveta v štandardných tancoch Davidom Schavelom v miestnosti BSB126 v budove ŠD UKF na Slančíkovej. Ste srdečne vítaní!
Podujatie bolo realizované vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017.
2018 ff multi dialogy1
2018 ff multi dialogy2
2018 ff multi dialogy3
Text: Marieta Buková, študentka Katedry politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre
Foto: Mária Kočnerová, KPEŠ FF UKF v Nitre

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo