Rektor UKF ocenil aktívnych študentov

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prijal a ocenil dňa 18. novembra 2015 študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, umenia, športu a kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky. Prijatie sa konalo v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2015 a pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Stretnutia sa zúčastnili aj prorektori UKF v Nitre PhDr. Miroslava Líšková, PhD., prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., a doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Ocenení študenti:
Bc. Monika Komorová (študentka 2. ročníka, magisterského štúdia,  Sociálna služby a poradenstvo, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva)
Študentka pôsobí ako programová koordinátorka (junior expert-organizovanie a príprava workshopov a tréningov) a dobrovoľníčka v občianskom združení eduRoma. Od roku 2012 pracuje v televízii Gypsy Television ako moderátorka relácie Táviben a reportérka spravodajskej relácie Híri. Bola spoluorganizátorkou tohoročného medzinárodného festivalu Gypsy Fest. V súčasnosti je stážistkou v Denníku SME, kde pripravuje články s romologickou tematikou na portáli Romovia.SME.sk.
Bc. Žofia Vodová (študentka 1. ročníka, magisterského štúdia, Učiteľstvo maďarského jazyka a anglického jazyka a literatúry, Fakulta stredoeurópskych štúdií)
Študentka dosahuje vynikajúce študijné výsledky a ocenenie jej bolo udelené za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, za výnimočnú angažovanosť v študentských spolkoch a združeniach a aktívny a tvorivý prístup k organizovaniu voľného času študentov FSŠ UKF v Nitre.
Bc. Lucia Valková (študent 2. ročníka, magisterského štúdia, Kulturológia, Filozofická fakulta)
Ocenenie jej bolo udelené za účinkovanie v inscenáciách Študentského divadla VYDI (Politická Odysea, Rybička, Improliga), participáciu pri organizácii kultúrnych podujatí v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre (Jam Session, Literárne večery).
Mgr. Peter Kocina (študent 3. ročníka, doktorandského štúdia, Etika, Filozofická fakulta)
Ocenenie mu bolo udelené za výskum sexuálnych a reprodukčných práv, ľudských práv a ich vzťahu k morálke a súčasným etickým teóriám. Počas doktorandského štúdia vystúpil na deviatich zahraničných a dvoch domácich vedeckých konferenciách. Je spoluriešiteľom jedného projektu VEGA "Behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie" a riešiteľom dvoch projektov UGA. Je autorom viacerých statí v recenzovaných zborníkoch, z toho dve sú publikované v anglickom jazyku.
Bc. Marek Bednárik (študent 2. ročníka, magisterského štúdia, Učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy, Pedagogická fakulta)
Študent patrí medzi mimoriadne umelecky aktívnych študentov, ktorý Katedru hudby a UKF v Nitre reprezentoval na početných umeleckých vystúpeniach a súťažiach. Na týchto vystúpeniach získal viacero ocenení. V tom čase sa pripravuje na interpretačnú súťaž s medzinárodnou účasťou Moyzesiana. Súčasne vystupoval aj s Akademickým speváckym zborom, o. i. na výchovnom koncerte v Spojenej škole v Nitre (19. 7. 2014), koncertoch v Sielnici a Banskej Bystrici (20. 6. 2015), koncerte v rámci festivalu Musica sacra v Nitre (21. 6. 2015).
RNDr. Marek Civáň (študent 4. ročníka, doktorandského štúdia, Enviromentalistika, Fakulta prírodných vied)
Mimoriadne štipendium mu bolo udelené za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia a vedy, za mimoriadne aktivity nad rámec doktorandského štúdia, napr. aktívna činnosť v pedagogickej a disciplinárnej komisii FPV, za organizáciu 2 prednášok prof. A. Holt-Jensena, za spoluprácu so študentmi AS FPV, za realizáciu projektov (separovanie odpadu, oddychová zóna), členstvo v organizačnom výbore ŠVK na FPV, preklad odborných článkov do angličtiny, organizovanie festivalu Agrofilm, spoluprácu na slávnostiach FPV (promócie,zápis), články v časopise Náš čas a na webových stránkach FPV.
Mgr. Ivan Vasiľovský (študent 2. ročníka, doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta)
Študent aktívne pôsobí v Študentskom parlamente UKF ako podpredseda a zastupujúci predseda. Ocenenie mu bolo udelené za vedenie parlamentu a jeho členov, za vytrvalosť a vloženú energiu pri organizovaní Októberfestu 2015.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.