Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl

V súlade so Zásadami volieb do Študentskej rady vysokých škôl vyhlasujú predseda AS UKF a predseda študentskej časti AS UKF voľby do ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL za UKF v Nitre (7 + 1 miest). Voľby sa uskutočnia dňa 24. 11. 2014.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo