L3-banner-univerzita

História univerzity

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996. Slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997 za účasti predstaviteľov ministerstva školstva SR, vlády SR, rektorov vysokých škôl, vysokých cirkevných predstaviteľov, predstaviteľov a kultúrnej verejnosti SR, kraja i mesta Nitry.
Starosloviensky chorál prednesený speváckym zborom študentov univerzity v deň slávnostnej inaugurácie navodzoval hĺbavú atmosféru čias, keď za pôsobenia Konštantína a Metoda sa hlaholika stala prvým písmom organizovanej vzdelanosti a staroslovienčina prvým spisovným jazykom na Veľkej Morave a v rámci nej aj Nitrianskeho kniežatstva.
 
starabudovaPF
 

Malé a veľké medzníky v dejinách UKF

Dejinnú retrospektívu univerzity tvoria jednotlivé etapy takmer polstoročného vysokoškolského vzdelávania:

1959 – Vzniká Pedagogický inštitút v Nitre. Vytvorený bol na základe vládneho nariadenia  č. 57/1959 Zb. Podľa neho boli zrušené dovtedajšie vysoké, vyššie a stredné pedagogické školy a konštituované pedagogické inštitúty na prípravu učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl. Na Pedagogickom inštitúte v Nitre v roku 1959 pracovalo 30 pedagógov a študovalo 316 študentov.
1960 – Do systému vzdelávania Pedagogického inštitútu sa pričleňuje príprava učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.
1964 – Pedagogický inštitút sa premenúva na Pedagogickú fakultu.
1977 – Samostatné pedagogické fakulty sú zrovnoprávnené s filozofickými, prírodovednými a telovýchovnými fakultami univerzít, získavajú právo vzdelávať aj učiteľov pre stredné školy. Prví poslucháči študujúci učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy nastúpili na Pedagogickú fakultu v Nitre v školskom roku 1977/1978.
1992 – Niekoľko mesiacov existuje Nitrianska univerzita a Pedagogická fakulta je jej súčasťou (1. 7. – 11. 12. 1992).
1992 – Konštituuje sa Vysoká škola pedagogická v Nitre.
1993 – Vznikajú Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied a začínajú svoju vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť.
1996 – Konštituuje sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Jej vytvorenie bolo schválené Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996.
1997 – 13. februára sa uskutočnila slávnostná inaugurácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
1998 – Fakulta humanitných vied sa premenovala na Filozofickú fakultu.
2001 – Vzniká Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.
2003 – Zlúčením národnostných sekcií fakúlt a univerzity vzniká Fakulta stredoeurópskych štúdií.
2010 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala status univerzitnej vysokej školy.

Spočiatku sa vysoká škola venovala príprave učiteľov pre základné a neskôr i stredné školy. Neskôr rozvinula svoje pôsobenie do výchovy vedcov a vysokokvalifikovaných odborníkov pre rôzne sféry verejného a kultúrneho života. Od roku 1960 pripravuje učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.
V akademickom roku 2009/2010 na UKF v Nitre v dennej a externej forme študovalo vyše 12 000 študentov a pracovalo vyše 500 vedcov a pedagógov a ďalších 500 prevádzkových a administratívnych zamestnancov.
Minulosť Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre mapujú knižné publikácie, ktoré vychádzali pri dôležitých míľnikoch histórie jej predchodkýň.
  • Zborník 10 rokov Pedagogickej fakulty v Nitre (1969)
  • 20 rokov Pedagogickej fakulty v Nitre (1979)
  • 25 rokov Pedagogickej fakulty v Nitre (1983)
  • Štúdium a absolventi PF v Nitre 1962-1988 (1988)
  • 40 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1999)
  • 45 rokov vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre (2005)
  • A nyitrai magyar pedagógusképzés negyvenöt éve (2005)
  • UKF a Nitra (2009)
  • Polstoročie v službách vzdelanosti (2009)

 


Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.