L3-banner-veda

Nový projekt z grantu EHP

V dňoch 23. až 26. marca 2015 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo prvé stretnutie a workshop k projektu podporeného grantom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Projekt má názov Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na základe rozvoja inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce. Počas stretnutia boli prezentované ciele projektu, diskutovalo sa o jednotlivých aktivitách, ktoré projekt zahŕňa, o ich časovom pláne, ako aj o administratívnych a rozpočtových záležitostiach projektu. Projekt rieši dve témy. Prvou témou je posilnenie vedeckej spolupráce v oblasti teórie vyučovania matematiky s akcentom na objavné vyučovanie matematiky a medzipredmetové vzťahy matematiky a prírodovedných predmetov. Druhá téma je zameraná na budúcu spoluprácu medzi našou univerzitou a zúčastnenými partnerskými univerzitami: Islandská univerzita v Reykjavíku a Univerzita v Bergene, Nórsko.
Hlavným cieľom nového projektu je zvýšenie kvality vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a partnerských univerzitách na základe výmeny skúseností v akademickej oblasti, ako aj rozšírenie partnerskej spolupráce vo všetkých oblastiach vrátane manažmentu. V akademickej oblasti bude výmena skúseností prebiehať na úrovni študijných programov doktorandského štúdia Teória vyučovania matematiky a magisterské študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov matematika v kombinácii. Pôjde o výmenu skúseností medzi Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, University of Iceland – Faculty of Education a University of Bergen - Institute of Mathematics. V oblasti rozširovania spolupráce pôjde o zmapovanie možností rozvoja existujúcej inštitucionálnej spolupráce o ďalšie oblasti vzdelávania, výskumu a manažmentu na úrovni všetkých troch partnerov projektu: UKF v Nitre, University of Bergen a University of Iceland.
Projekt sa rieši od januára 2015 do marca 2016. Medzi jeho výstupy bude patriť aj vydanie novej vysokoškolskej učebnice z teórie vyučovania matematiky. Ďalším výstupom budú krátkodobé prednáškové pobyty a workshopy, ktorých sa zúčastnia riešitelia projektu z FPV UKF na partnerských univerzitách. Na UKF v Nitre budú počas riešenia projektu uskutočnené dve konferencie a letná škola teórie vyučovania matematiky. Významným bonusom aktivít projektu sú i osobné kontakty riešiteľov zamerané na výmenu skúseností a vzájomnú informovanosť, ktorých výsledkom by mali byť nové formy spolupráce medzi katedrami a pracoviskami UKF a pracoviskami na partnerských univerzitách, ktoré uskutočňujú podobné vzdelávacie a akademické aktivity.
Koordinátormi projektu sú Ľubica Lachká, Freyja Hreinsdóttir a Mette Andresen, vedeckým garantom projektu je Soňa Čeretková.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.